[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiOn Fri, 25 Nov 2011 11:06:50 +0700
Duy Y Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mình dùng Ubuntu có được đi không bạn.

you're welcome :)

Vì cũng chưa chắc là có offline không, nên chưa nói gì nhé. Để mình rủ
thêm các bạn khác. Bạn có thể theo dõi ở 
   http://groups.google.com/group/archlinuxvn/

Chúc vui,

-- 
Anh K. Huynh
System administrator