[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người^^ lên lịch nhé. Đi d9e73 học hỏi sử dụng Arch  ^^

Vào 11:26 Ngày 25 tháng 11 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Fri, 25 Nov 2011 11:24:05 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Fri, 25 Nov 2011 11:06:50 +0700
> Duy Y Nguyen <[email protected]> wrote:
>
> > Mình dùng Ubuntu có được đi không bạn.
>
> you're welcome :)

s/you're welcome/welcome to archlinux :D/

>
> Vì cũng chưa chắc là có offline không, nên chưa nói gì nhé. Để mình rủ
> thêm các bạn khác. Bạn có thể theo dõi ở
>    http://groups.google.com/group/archlinuxvn/
>
> Chúc vui,
>--
Anh K. Huynh
System administrator

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
Nguyễn Duy Ý
mobile: 0932277232