[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người> ^^ lên lịch nhé. Đi d9e73 học hỏi sử dụng Arch  ^^
> 
hé hé chả học được gì đâu. Chém gió thôi. Lmà cái nghề này cuối cùng cái 
gì cũng phải tự học thôi ... (thở dài)

Hoang
-- 
[End of diatribe.  We now return you to your regularly scheduled
programming...]
             -- Larry Wall in Configure from the perl distribution
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U