[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiOn Fri, 25 Nov 2011 12:45:09 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> > ^^ lên lịch nhé. Đi d9e73 học hỏi sử dụng Arch  ^^
> > 
> hé hé chả học được gì đâu. Chém gió thôi. Lmà cái nghề này cuối cùng
> cái gì cũng phải tự học thôi ... (thở dài)

Yah, có gì làm sẵn đâu bác :D-- 
Anh K. Huynh
System administrator