[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiOn Fri, 25 Nov 2011 12:51:09 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Xài arch học được gì đâu, được mỗi cái tự sướng thôi [?] hé hé

.. một cách professional haha ^^

-- 
Anh K. Huynh
System administrator