[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiOn Nov 25, 2011 at 12:51pm, Hung Nguyen wrote:
> Xài arch học được gì đâu, được mỗi cái tự sướng thôi [?] hé hé
> 
> 
> 2011/11/25 Linux <[email protected]>
> 
> > Tự học cũng tốt :) . Đâu có gì xấu xa đâu mà thở dài :)
> >

cái gì cũng phải tự học thì vừa mệt mà lại mang tiếng tự sướng. Có thằng 
nào nó chỉ cho mình thì nhanh hơn chứ. Mình là mình vẫn thích "ngồi chơi 
ăn cỗ" vậy dó.

Hé hé, mà học để làm gì? Mình chả học, chỉ xài thôi. Chả thấy ai bảo học 
Windows cả, chỉ có dân Linux mới nghĩ ra chuyện học Linux :-P Học công 
việc của mình đã mệt rồi ... 

Hoang
@Hưng: hì không phản đối gì gentoo cả, ngày xưa nhờ gentoo mà mới hiểu 
ra nhiều thứ... Có điều là giờ không muốn ngày ngày phải ngồi học nữa 
:-D 

-- 
"It runs like _x, where _x is something unsavory"
		-- Prof. Romas Aleliunas, CS 435
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U