[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiOn Nov 25, 2011 at 01:39pm, Anh K. Huynh wrote:
> On Fri, 25 Nov 2011 12:45:09 +0700
> Hoang Tran <[email protected]> wrote:
> 
> > > ^^ lên lịch nhé. Đi d9e73 học hỏi sử dụng Arch  ^^
> > > 
> > hé hé chả học được gì đâu. Chém gió thôi. Lmà cái nghề này cuối cùng
> > cái gì cũng phải tự học thôi ... (thở dài)
> 
> Yah, có gì làm sẵn đâu bác :D
> 
Có bác ạ, chỉ cần bỏ tiền ra thôi haha. Mà công ty em trả tiền nữa  

-- 
People are always available for work in the past tense.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U