[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiOn Fri, 25 Nov 2011 13:43:49 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> Hoang
> @Hưng: hì không phản đối gì gentoo cả, ngày xưa nhờ gentoo mà mới
> hiểu ra nhiều thứ... Có điều là giờ không muốn ngày ngày phải ngồi
> học nữa :-D 

Bác nói làm gì, mấy tay gentoo cứng đầu cứng cổ lắm. Có thấy bác đổi
qua Arch là mừng cho bác nhiều :D

-- 
Anh K. Huynh
System administrator