[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiCác bác chém gió vãi... sao không lên facebook của saigonlug mà chém. Chém trong này nghẹt mailling list mất.
Ngày 11/25/2011 01:45 PM, Hoang Tran viết:
On Nov 25, 2011 at 01:39pm, Anh K. Huynh wrote:
On Fri, 25 Nov 2011 12:45:09 +0700
Hoang Tran<[email protected]>  wrote:

^^ lên lịch nhé. Đi d9e73 học hỏi sử dụng Arch  ^^

hé hé chả học được gì đâu. Chém gió thôi. Lmà cái nghề này cuối cùng
cái gì cũng phải tự học thôi ... (thở dài)
Yah, có gì làm sẵn đâu bác :D

Có bác ạ, chỉ cần bỏ tiền ra thôi haha. Mà công ty em trả tiền nữa