[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiOn Fri, 25 Nov 2011 14:47:41 +0700
Huy <[email protected]> wrote:

> Các bác chém gió vãi... sao không lên facebook của saigonlug mà chém. 
> Chém trong này nghẹt mailling list mất.

rồi rồi, tới bão rồi thôi dừng lại thôi. Ở cty không dùng được FB được
nên chém trong list vậy :D

-- 
Anh K. Huynh
System administrator