[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người

2011/11/25 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Fri, 25 Nov 2011 08:49:27 +0700
OT: Bữa nào làm Arch offline không? Nếu ok thì setup event bên arch
group. Có bác HT đi là vui lắm, chỉ sợ bác ấy bận :D
+1 Hóng bên archlinuxvn :P. Từ tuần sau là em rảnh rỗi đi lông nhông mới được :)