[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Offline cho các bạn dùng ArchOn Fri, 25 Nov 2011 22:53:31 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Em thông báo cho dân ubuntu-vn đến ném đá nhá :D

Xin chào mừng :) Trúc đọc mục thành phần tham dự và lệ phí. Dân ném đã
sẽ phải nộp ít nhất 60 ngàn + tiền nước + tiền đi trễ nhé, không hề rẻ
tí nào cho việc ném đá đâu nha :P

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115