[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Offline cho các bạn dùng ArchHình thức nộp này hơi mới lạ (quen với chuyện tới chém gió rồi). Không cần tổ chức gì hết thấy ở đâu đông vui là bu vào :)). Ngồi phòng kế bên ném đá cũng được vậy khà khà
--
OpenPGP key: D1495710