[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Offline cho các bạn dùng ArchOn Sat, 26 Nov 2011 21:38:49 +0700
Huy <[email protected]> wrote:

> Ngày 11/26/2011 09:54 AM, Le Kien Truc viết:
> > Hình thức nộp này hơi mới lạ (quen với chuyện tới chém gió rồi).
> > Không cần tổ chức gì hết thấy ở đâu đông vui là bu vào :)). Ngồi
> > phòng kế bên ném đá cũng được vậy khà khà
> > --
> Anh em mình mang standee của ubuntu-vn tới dựng lên ném đá nha Trúc :D
> 

Mình cẩn thận lắm, chưa công bố ngày giờ và địa điểm cụ thế nhé. Tới
hồi đó, dùng đòn "dương đông kích tây" thì các bạn sẽ bị một cục quê
đấy nhé :D Cho biết bài luôn đấy, "mở" mà :P


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115