[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Offline cho các bạn dùng ArchNgọa sơn quan hổ đấu. Haha.

Định tham gia nhưng bị "xếp hạng" thấp quá nên thôi :P

Vào 22:03 Ngày 26 tháng 11 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Sat, 26 Nov 2011 21:38:49 +0700
Huy <[email protected]> wrote:

> Ngày 11/26/2011 09:54 AM, Le Kien Truc viết:
> > Hình thức nộp này hơi mới lạ (quen với chuyện tới chém gió rồi).
> > Không cần tổ chức gì hết thấy ở đâu đông vui là bu vào :)). Ngồi
> > phòng kế bên ném đá cũng được vậy khà khà
> > --
> Anh em mình mang standee của ubuntu-vn tới dựng lên ném đá nha Trúc :D
>

Mình cẩn thận lắm, chưa công bố ngày giờ và địa điểm cụ thế nhé. Tới
hồi đó, dùng đòn "dương đông kích tây" thì các bạn sẽ bị một cục quê
đấy nhé :D Cho biết bài luôn đấy, "mở" mà :P


--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--

Thân
Võ Minh Huy
----------------
Email: moriator[at]gmail.com
Yahoo ID: vh_moriator
Skype ID: moriator
Homepage: http://moriator.wordpress.com

P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you really have to.