[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người2011/11/25 Duy Y Nguyen <[email protected]>:
> Mình dùng Ubuntu có được đi không bạn.

Trên FB có nhóm Ubuntu-VN, hoạt động khá mạnh, cần real-time support thì lên đó
https://www.facebook.com/groups/foss.vn/

Tuy vậy, hình như trên FB mọi người thích chitchat và nói chuyện cà kê
liên quan tới FOSS,
như thế cũng hay vì có nhiều thông tin ngoài luồng, đa chiều.

Nhóm SaigonLUG trên FB thì ít hoạt động hơn vì các bác trụ cột của
SaigonLug hình như
không thích FB lắm.

Vietlug thì đủ, từ hỗ trợ newbie cho tới vấn đề vĩ mô (kinh tế, chính
trị, an ninh của FOSS)
https://www.facebook.com/groups/vietlug/

Vũ Hưng