[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiOn Wed, 30 Nov 2011 10:48:41 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/11/30 Le Kien Truc <[email protected]>:
> >
> >>
> >> Vietlug thì đủ, từ hỗ trợ newbie cho tới vấn đề vĩ mô (kinh tế,
> >> chính trị, an ninh của FOSS)
> >> https://www.facebook.com/groups/vietlug/
> >
> >
> > Quảng cáo quá :))
> 
> Trên FB, Tên của Ubuntu-VN là foss.vn.
> IMO, nên dùng foss.vn thay vì Ubuntu (nghĩa nhỏ quá)
> 
> Hợp nhất saigonlug, vietlug, hanoilug và ubuntu-vn trên FB nhá! :)
> 

sao giống kiểu treo đầu dê bán thịt ... de^ quá vậy ta. Ubuntu-Vn trên
FB có nhóm là foss.vn, bữa ni mới nghe :D Rồi còn {x,x,x}lug nữa, nhiều
quá ^^

Máy bạn đó khi nào chơi ubuntu chán rồi chuyển qua xài arch nha :D 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115