[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người
> Hợp nhất saigonlug, vietlug, hanoilug và ubuntu-vn trên FB nhá! :)
>

sao giống kiểu treo đầu dê bán thịt ... de^ quá vậy ta. Ubuntu-Vn trên
FB có nhóm là foss.vn, bữa ni mới nghe :D Rồi còn {x,x,x}lug nữa, nhiều
quá ^^
Hợp nhất lại nhưng phải giữ được bản chất nguy hiểm kìa. Lâu lâu lại có vài chú vào hỏi làm sao để coi và sửa source của ubuntu :))
--
OpenPGP key: D1495710