[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiOn 11/30/2011 10:48 AM, Nguyễn Vũ Hưng wrote:
2011/11/30 Le Kien Truc<[email protected]>:
Vietlug thì đủ, từ hỗ trợ newbie cho tới vấn đề vĩ mô (kinh tế, chính
trị, an ninh của FOSS)
https://www.facebook.com/groups/vietlug/
Quảng cáo quá :))
Trên FB, Tên của Ubuntu-VN là foss.vn.
IMO, nên dùng foss.vn thay vì Ubuntu (nghĩa nhỏ quá)

Hợp nhất saigonlug, vietlug, hanoilug và ubuntu-vn trên FB nhá! :)

khỏi hợp nhất đi anh, cứ để các groups hoạt động bình thường đi. hiện tại mọi chuyện vẫn ổn mà :) quan trọng là anh em hoạt động nhiệt tình là ngon rồi :)