[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người

Viết tiếng Việt đi An ơi.

Đây không phải là "quyết định",

1. Có hình mặt cười: Mình đưa ra vấn đề (đề xuất) một cách nhẹ nhàng, các bạn trao đổi đi.
2. Sự đoàn kết quan trọng hơn vô chính phủ trong thời điểm này.

Em đề nghị dùng từ thâu tóm không phải là hợp nhất hé hé. Group trên facebook của ubuntu-vn hơn 600 mems. Hanoilug 45 mems, Saigonlug là 1 page còn Vietlug có 139 mạng. Nói chung cũng là do mấy bác làm PR kém quá ;)). Ngay cả cái brand dễ đọc dễ nhớ ubuntu đã đủ rồi. Còn group đó do ai quản lý thì hỏi tên @zj3t3mju :D.
--
OpenPGP key: D1495710