[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người

2011/11/30 Le Kien Truc <[email protected]>
Em đề nghị dùng từ thâu tóm không phải là hợp nhất hé hé.
Bản chất giống nhau, dùng từ nào cũng được.

Mình gọi là "sự đoàn kết" chắc không sai.

Group trên facebook của ubuntu-vn hơn 600 mems. Hanoilug 45 mems, Saigonlug là 1 page còn Vietlug có 139 mạng. Nói chung cũng là do mấy bác làm PR kém quá ;)).

Phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu mà.

Trên Vietlug đang bàn chuyện phân chia "thiên hạ"
https://www.facebook.com/groups/vietlug/

Ubuntu: Thiên về kỹ thuật
Vietlug: Các vấn đề FOSS nhưng phi kỹ thuật?
???LUG: Vấn đề kỹ thuật cao cấp mà sinh viên ít tham gia được: Đang để phần cho SaigonLUG :)

Ngay cả cái brand dễ đọc dễ nhớ ubuntu đã đủ rồi. Còn group đó do ai quản lý thì hỏi tên @zj3t3mju :D.

Lâu chả thấy đồng chí này lên FB.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/