[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiThêm 1 page Chém gió thâu tóm toàn bộ các băng nhóm hiện tại.

Phân chia ra sao là do người dùng, chứ ko ai quản lí được. Biết đâu vài năm tới SGlug đc định nghĩa là nơi các bác HN chém gió.

Nguyễn Hải Nam - www.thongtincongnghe.com

Le 30 nov. 2011 08:59, "Nguyễn Vũ Hưng" <[email protected]> a écrit :


2011/11/30 Le Kien Truc <[email protected]>
Em đề nghị dùng từ thâu tóm không phải là hợp nhất hé hé.
Bản chất giống nhau, dùng từ nào cũng được.

Mình gọi là "sự đoàn kết" chắc không sai.

Group trên facebook của ubuntu-vn hơn 600 mems. Hanoilug 45 mems, Saigonlug là 1 page còn Vietlug có 139 mạng. Nói chung cũng là do mấy bác làm PR kém quá ;)).

Phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu mà.

Trên Vietlug đang bàn chuyện phân chia "thiên hạ"
https://www.facebook.com/groups/vietlug/

Ubuntu: Thiên về kỹ thuật
Vietlug: Các vấn đề FOSS nhưng phi kỹ thuật?
???LUG: Vấn đề kỹ thuật cao cấp mà sinh viên ít tham gia được: Đang để phần cho SaigonLUG :)

Ngay cả cái brand dễ đọc dễ nhớ ubuntu đã đủ rồi. Còn group đó do ai quản lý thì hỏi tên @zj3t3mju :D.

Lâu chả thấy đồng chí này lên FB.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>