[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OT: Công ty chuyên làm nhập liệu (data entry)Chào các bác,

Ở VN có công ty nào chuyên làm về data entry (nhập liệu) không ác bác  nhỉ?
(Nói chung là các công ty chuyên làm việc đơn giản, nhập liệu, sử dụng máy tính)

Hình như GHP FarEast có làm thì phải?

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/