[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT: Công ty chuyên làm nhập liệu (data entry)On Thu, 1 Dec 2011 21:34:16 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Chào các bác,
> 
> Ở VN có công ty nào chuyên làm về data entry (nhập liệu) không ác
> bác  nhỉ? (Nói chung là các công ty chuyên làm việc đơn giản, nhập
> liệu, sử dụng máy tính)

Hình như mình có biết một cty . Nhưng bác hỏi để làm gì thế !? Apply vô
hay sao !? 

> Hình như GHP FarEast có làm thì phải?

HÌnh như mình không biết.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115