[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT: Công ty chuyên làm nhập liệu (data entry)2011/12/1 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Hình như mình có biết một cty . Nhưng bác hỏi để làm gì thế !? Apply vô
> hay sao !?

Bác list tên công ty giúp em với.

Em chỉ cần biết tên công ty thôi ạ :)

Thanks bác trước ....

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/