[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thi chứng chỉ LPICĐính chính về ngày thi dự kiến (đưa tin sót trong thư trước): 14/01/2012 tại các CNF Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM.
Quoting "Nguyễn Tấn Đại" <[email protected]>:

Chào các anh chị và các bạn,

AUF dự định tổ chức một kì thi lấy chứng chỉ LPIC ở hai bậc LPIC-1 và LPIC-2 (http://lpi.org/linux-certifications).
Thể lệ và cách thức đăng kí sẽ có thông báo sau. Vì đây là lần đầu
tổ chức lại kể từ kì thi đầu tiên (8/2005) nên lệ phí thi sẽ rất
"mềm" so với khung giá chung của LPI, cũng như so với quy định của
LPI-Francophonie (đơn vị chủ quản của dự án C3LD-Vietnam).
Các anh chị và các bạn nào muốn tham dự kì thi này, kể cả những
người đã có chứng chỉ từ lần đầu muốn cập nhật lại, thì nên tranh
thủ "ôn bài" trước (http://lpi.org/exam-preparation/self-study). AUF
không tổ chức ôn thi mà chỉ tổ chức thi trực tiếp.
Riêng trung tâm đào tạo được uỷ nhiệm là VNLAMP có quyền đăng kí thi
miễn phí 2 bài cho người của mình, nếu muốn dùng quyền miễn phí
trong kì này cũng được, hoặc "để dành" cho những kì sau (không còn
"khuyến mãi" nên mức lệ phí cao hơn một chút) thì cũng không sao.
Mọi chi tiết sẽ tiếp tục được thông báo qua email và đăng trên
website của CNF TP. HCM (www.hcmv.vn.refer.org).
Thân ái,

--
Nguyễn Tấn Đại
Responsable des formations
Campus numérique francophone de Hô Chi Minh-Ville

Salle 205, Bâtiment A4, Institut polytechnique
268 Ly Thuong Kiêt, District 10
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Téléphone : +84 8 38646684 - Fax : +84 8 38646687
Mobile : +84 9 89064951


--
Nguyễn Tấn Đại
Responsable des formations
Campus numérique francophone de Hô Chi Minh-Ville

Salle 205, Bâtiment A4, Institut polytechnique
268 Ly Thuong Kiêt, District 10
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Téléphone : +84 8 38646684 - Fax : +84 8 38646687
Mobile : +84 9 89064951