[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Barcamp Saigon Winter 2011On Sat, 10 Dec 2011 11:14:36 +0100
Hai Nam <[email protected]> wrote:

> Mai có barcamp mà trong nhóm im ắng nên sợ có người không biết:
> http://action.vn/vi/news/144-barcamp-sai-gon-winter-2011
> 

Tính lên chơi mà đang máu sửa cái lens Takumar
  http://vonhudieu.net/zen/index.php?/tags/153-disassembled/148-super_takumar_1_14_50mm
nên thôi ở nhà :D Hẹn sang năm (với một bài về cách sửa dùng và sửa len
Takumar này :D)

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115