[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] VietOCR - PMNM nhận dạng ký tự Việt Nam2011/12/10 nguyenq <[email protected]>:
>
> http://vietocr.sf.net

Bác có thể cho biết

- Độ chính xác của VietOCR
  # VnDOCR chính xác tới 99% (họ nói vậy)
- Performance tùy thuộc vào chất lượng bitmap đầu vào (chữ viết tay,
đánh máy, chữ in)
  # Chắc bác đã có benchmark và so sánh với VnDOCR rồi chứ nhỉ?
- Tốc độ xử lý 1 trang A4
-  Xử lý ảnh có nền đen/sám (loại chống copy)
-

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/