[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Barcamp Saigon Winter 20112011/12/12 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
> 2011/12/11 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>>
>> Tính lên chơi mà đang máu sửa cái lens Takumar
>>  http://vonhudieu.net/zen/index.php?/tags/153-disassembled/148-super_takumar_1_14_50mm
>> nên thôi ở nhà :D Hẹn sang năm (với một bài về cách sửa dùng và sửa len
>> Takumar này :D)
>
> Mình vừa đi BarCampSaigon về tới Hà Nội.
>
> Chuyện buồn có, vui có, từ từ sẽ blog
> (Còn mai phải cài để lấy lại tiến độ công việc đã bị trễ do hoạt động
> FOSS trong SG cái đã :)

Em đã cạo đầu để... xuống núi. Hôm nào anh em vào SG thì cứ nhắn em
nhé. Em quay lại với community activities đây. :-)