[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Barcamp Saigon Winter 2011On Mon, 12 Dec 2011 10:55:19 +0700
An NGUYEN <[email protected]> wrote:

> Em đã cạo đầu để... xuống núi. Hôm nào anh em vào SG thì cứ nhắn em
> nhé. Em quay lại với community activities đây. :-)

bày vẽ quá. đầu thì có mấy sợ tóc mà làm khổ nó tội,


-- 
Anh K. Huynh
System administrator