[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Barcamp Saigon Winter 2011Ai duyệt cho xuống núi mà xuống :-/

2011/12/12 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 12 Dec 2011 10:55:19 +0700
An NGUYEN <[email protected]> wrote:

> Em đã cạo đầu để... xuống núi. Hôm nào anh em vào SG thì cứ nhắn em
> nhé. Em quay lại với community activities đây. :-)

bày vẽ quá. đầu thì có mấy sợ tóc mà làm khổ nó tội,


--
Anh K. Huynh
System administrator

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
hungnv