[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Barcamp Saigon Winter 20112011/12/10 Hai Nam <[email protected]>:
> Mai có barcamp mà trong nhóm im ắng nên sợ có người không biết:
> http://action.vn/vi/news/144-barcamp-sai-gon-winter-2011

Có nhiều vấn đề hậu trường giữa nhóm tổ chức Barcamp cũ và mới. :-)