[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

semi-OT: FB vs TwitterChào các bác,

Không rõ trong SG thì mọi người dùng FB hay Twitter nhiều hơn nhỉ?

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/