[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Barcamp Saigon Winter 20112011/12/12 An NGUYEN <[email protected]>:
> Có nhiều vấn đề hậu trường giữa nhóm tổ chức Barcamp cũ và mới. :-)

BarCamp is about tất cả mọi thứ
(từ hồi đi Sg về mình đâm ra lại thích nói kiểu nửa tiếng Anh tiếng
Việt như thế)

Không phải chỉ về là FOSS, IT, mobile.

Cái khó là ở đó: Nói theo của đề của năm nay là mobile, nghĩa là đừng
nói quá sâu
đến FOSS, hay thậm chí đừng đề cập tới chuyện đóng/mở thì mới thu hút
được nhiều người.

FOSS là 1 mảng, ACE LUG có thể order một phòng, anh tụ tập thành 1 cụm chơi FOSS
riêng trong BarCamp.

Về tổ chức: Mình thấy OK, cơ sở vật chất khá tốt.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/