[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] semi-OT: FB vs TwitterOn Mon, 12 Dec 2011 13:38:13 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Chào các bác,
> 
> Không rõ trong SG thì mọi người dùng FB hay Twitter nhiều hơn nhỉ?
> 

ở sài gòn mình thấy xe máy nhiều bác ạ.

-- 
Anh K. Huynh
System administrator