[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] semi-OT: FB vs TwitterOn Mon, 12 Dec 2011 13:47:21 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/12/12 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >> Không rõ trong SG thì mọi người dùng FB hay Twitter nhiều hơn nhỉ?
> >>
> >
> > ở sài gòn mình thấy xe máy nhiều bác ạ.
> 
> Bác thì không dùng SNS, em biết.

bác nói ai zay :D lộn người rồi +))

> 
> Thôi để chủ đề đã OT rồi thì bác cho nó semi-OT thôi, đừng OT quá :)
> -- 
Anh K. Huynh
System administrator