[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] semi-OT: FB vs TwitterDân trong SG khá rảnh, em thì em dùng tất, Facebook, Twitter, Zing Me, truongxua, banbe, Ming.... Mỗi tối em đều lên update mỗi mạng xã hội một status.


2011/12/12 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 12 Dec 2011 13:47:21 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/12/12 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >> Không rõ trong SG thì mọi người dùng FB hay Twitter nhiều hơn nhỉ?
> >>
> >
> > ở sài gòn mình thấy xe máy nhiều bác ạ.
>
> Bác thì không dùng SNS, em biết.

bác nói ai zay :D lộn người rồi +))

>
> Thôi để chủ đề đã OT rồi thì bác cho nó semi-OT thôi, đừng OT quá :)
>--
Anh K. Huynh
System administrator

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
hungnv