[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thi chứng chỉ LPICAnh ơi,
Thi LPIC-1 và 2 cùng lúc được không nhỉ :D. Cái 2 nó require cái 1 :(