[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] semi-OT: FB vs TwitterOn Mon, 12 Dec 2011 14:46:42 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Dân trong SG khá rảnh, em thì em dùng tất, Facebook, Twitter, Zing Me,
> truongxua, banbe, Ming.... Mỗi tối em đều lên update mỗi mạng xã hội
> một status.

mình cũng làm tester cho facebook và các isp của việt nam ; ngày nào
cũng lên test xem có vô fb được không. 

> 2011/12/12 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> > On Mon, 12 Dec 2011 13:47:21 +0700
> > Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
> >
> > > 2011/12/12 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > > >> Không rõ trong SG thì mọi người dùng FB hay Twitter nhiều hơn
> > > >> nhỉ?
> > > >>
> > > >
> > > > ở sài gòn mình thấy xe máy nhiều bác ạ.
> > >
> > > Bác thì không dùng SNS, em biết.
> >
> > bác nói ai zay :D lộn người rồi +))
> >
> > >
> > > Thôi để chủ đề đã OT rồi thì bác cho nó semi-OT thôi, đừng OT
> > > quá :)
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > Anh K. Huynh
> > System administrator
> >
> > --
> > You received this message because you're subscribed to the mailing
> > list "Saigon GNU/Linux User Group".
> > List Address: [email protected]  || List Archive:
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe from this group, send email to <
> > [email protected]>
> >
> 
> 
> -- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115