[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] 5 Resume Mistakes You Are Making And How To Avoid ThemOn 12/12/2011 15:44, Tũn wrote:
> 
> Em mắc cả 2 điều trên :(
> 

2/5 là cái nào? ;-)

CV thường để qua vòng gửi xe nên không cần viết dài, viết nhiều :D (trừ
khi muốn chém gió cho HR nó sợ thì nổ thật nhiều cũng được, chứ đừng lỡ
cỡ :P).

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/