[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] 5 Resume Mistakes You Are Making And How To Avoid ThemNhầm 5/5 pác ạ
:D

Vào 21:50 Ngày 12 tháng 12 năm 2011, Nguyễn Hải Nam <[email protected]> đã viết:
On 12/12/2011 15:44, Tũn wrote:
>
> Em mắc cả 2 điều trên :(
>

2/5 là cái nào? ;-)

CV thường để qua vòng gửi xe nên không cần viết dài, viết nhiều :D (trừ
khi muốn chém gió cho HR nó sợ thì nổ thật nhiều cũng được, chứ đừng lỡ
cỡ :P).

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
We are not trying to solve the how-to-administer-my-Linux-box problem.
Lots of people are doing useful work on that.