[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] 5 Resume Mistakes You Are Making And How To Avoid ThemOn Tue, 13 Dec 2011 10:05:13 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hihi, 2 bản CV của mình gần đây đều chỉ có một trang A4. Thế này có
> lần một bạn HR gọi hỏi mình sao CV anh ngắn thế. =]]

(dance)(bow) ^_^


-- 
Anh K. Huynh
System administrator