[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] 5 Resume Mistakes You Are Making And How To Avoid ThemOn Tue, 13 Dec 2011 10:23:27 +0700
Tũn <[email protected]> wrote:

> Hình như bây giờ càng ngắn gọn càng chứng tỏ được mình giỏi à

ngắn dài 0 quan trọng bằng tỉ lệ co dãn (CV) đáp ứng yêu cầu của công
việc thôi :D 

chạy mất dép 


-- 
Anh K. Huynh
System administrator