[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thi chứng chỉ LPICChào mọi người,
Cho em thêm thông tin kì thi được không. Trên http://www.hcmv.vn.refer.org/moodle/ không có nhiều thông tin. Em muốn biết thời gian chính giá, giá tiền, phương thức đăng kí và thời hạn đăng kí ở đâu. Có chế độ miễn giảm gì hông :">.
Cảm ơn nhiều.

--
OpenPGP key: D1495710