[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Vấn đề với Pidgin] Lỗi ko nhận đc tin nhắn và lỗi invisible2011/12/26 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> pidgin mới nhất mình đang xài là 2.10.1
>
> cho nên không bình luận gì cho các lỗi bên dưới :D

+1.

Dùng bản mới nhất (trên maintream) hoặc của distro rồi tính tiếp.

Bản 2.7.3 ra ngày 8 tháng 10 năm 2011, nghĩa là cách đây khoảng 1 năm rưỡi.

Vấn đề: Nếu máy của bác Quang quá cũ thì không?
Không thể chỉ vì mỗi cái pidgin mà phải upgrade hàng loạt lib rồi máy lại chậm.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/