[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

TetCon
Hội thảo Tết 2012 - http://tetcon.org

Đã thành thông lệ, hằng năm vào dịp giáp Tết, ban quản trị diễn đàn HVA đều tổ chức một buổi họp mặt thân tình giữa các thành viên tích cực của diễn đàn. Tết Canh Thìn 2012 năm nay, song song với buổi họp mặt truyền thống, HVA sẽ phối hợp cùng với VNSECURITY tổ chức một hội thảo mini, nơi diễn giả trong và ngoài nước trình bày và trao đổi:

* Những kinh nghiệm thiết thực trong việc đảm bảo an toàn cho sản phẩm cũng như hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

* Những nghiên cứu và phát triển mới nhất trong lĩnh vực an toàn thông tin ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Đăng ký tham gia và gửi bài tham luận ở http://tetcon.org.

--
We are not trying to solve the how-to-administer-my-Linux-box problem.
Lots of people are doing useful work on that.