[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nhậu mừng năm mới?Theo như tiêu đề, em xin đề nghị anh em mình lại tụ họp nhậu mừng năm
mới. Tất cả vì một năm mới làm ăn phát đạt. :D

Từ giờ cho đến Chủ nhật ngày 8/1, mọi người vote thời gian nhậu nhé. :-)

An.

-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn