[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Nhậu mừng năm mới?On Tue, 3 Jan 2012 10:14:02 +0700
An NGUYEN <[email protected]> wrote:

> Theo như tiêu đề, em xin đề nghị anh em mình lại tụ họp nhậu mừng năm
> mới. Tất cả vì một năm mới làm ăn phát đạt. :D
> 
> Từ giờ cho đến Chủ nhật ngày 8/1, mọi người vote thời gian nhậu
> nhé. :-)
> 
> An.
> 


19/1/2012


-- 
Anh K. Huynh
System administrator