[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] TetConOn Tue, 3 Jan 2012 10:15:14 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Trong list có ai tham gia vụ này không? Mình chắc sẽ đến nghe bài nói
> về cloud.
> 
> An.
> 

không có tớ. 

-- 
Anh K. Huynh
System administrator