[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tuyển Programmer and Team Leader2012/1/7 Le Kien Truc <[email protected]>:
> Có liên quan đến skunworks nữa hả ta :P. Có xe đưa đón hay hỗ trợ nhà ở cho
> nhân viên không bác :D. Lúc trước em chạy 1 ngày 27km đi vô Tân Thuận làm
> cũng oải :D

Không liên quan tới skunworks đâu :)
Tuyển sổ lượng không hạn chế luôn.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/